UIButton With Background Image

Arkaplan Resimli UIButton Yapımı

Arkaplan Resimli UIButton Yapımı

Bu yazımızda tamamen kod kullanarak arkaplan resimli UIButton yapımına değineceğiz. Storyboard’a hiç girmeden nasıl yapabiliriz onu göreceğiz.

 • UIButton oluşturma ve view içerisinde konumunu belirleme
 • UIButton’u view içerisine ekleme
 • UIButton’a tıkladığımızda çağırılacak fonksiyon için target action ekleme
 • Proje içerisine eklenen görsel ile UIImage oluşturma
 • UIButton arkaplan resmini ayarlama

//
// ViewController.swift
// UIButtonWithBackgroundImage
//
// Created by Umut Can on 14.03.2020.
// Copyright © 2020 Umut Can Alparslan. All rights reserved.
//

import UIKit

class ViewController: UIViewController {
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()

    let image = UIImage(named: "swift_logo.png")
    let button = UIButton()
    button.frame = CGRect(x: 100, y: 100, width: 100, height: 100)
    button.setBackgroundImage(image, for: UIControl.State.normal)
    button.addTarget(self, action: #selector(ViewController.imageButtonTapped(_:)), for: .touchUpInside)
    view.addSubview(button)
  }

  @objc func imageButtonTapped(_ sender: UIButton!) {
    print("Arkaplan resimli buton tıklandı.")
  }

  override func didReceiveMemoryWarning() {
    super.didReceiveMemoryWarning()
  }
}

 

Paylaş:

Yorum yapın